РАДЕ ЈЕЗДИЋ

ДИРЕКТОР

ДЕЈАН НЕШКОВИЋ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Административно – финансијска служба

КАТАРИНА ЛУКИЋ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

ЈАСНА СУПУРОВИЋ

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА