РАДЕ ЈЕЗДИЋ

ДИРЕКТОР

ДЕЈАН НЕШКОВИЋ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Административно – финансијска служба

КАТАРИНА ЛУКИЋ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

ЗОРА ЈОВАНОВИЋ

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

МИЛИЦА ВАСИЋ

БЛАГАЈНИК