МАТИЧНА ШКОЛА – РОГАЧИЦА

Издвојено одељење БАЧЕВЦИ

Осморазредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ОКЛЕТАЦ

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ЈАСИК

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ГВОЗДАЦ

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ПАШИНА РАВАН

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ЗАРОЖЈЕ

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…

Издвојено одељење ЉЕШТАНСКО

Четвороразредна школа

Ускоро више информација…