Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док чекају организован превоз до куће и док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе родитеља који немају друге могућности за збрињавање деце, а у нашој школи првенствено због времена које проводе ван школе чекајући организован превоз до куће.

Услови боравка деце у ваннаставном времену у потпуности одговарају психофизичким потребама детета у поменутом узрасту. Боравак не подразумева просто збрињавање деце док су родитељи на послу. То потврђује специјалан образовно-васпитни програм, који је уз велику дозу самосталности по питању метода и постављених циљева сачињен од стране наставника који раде у продуженом боравку.

Основни циљеви продуженог боравка су:

  • стварање радних навика и осамостаљивање
  • учење кроз игру и забаву
  • навикавање на групни рад и сарадњу
  • развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности
  • рад на формирању правилног односа према материјалним, духовним, моралним и културним вредностима
  • oрганизовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку
  • планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за развој свих компонената личности ученика
Column 1 Column 2
Column 1 Value Column 2 Value

Са ученицима у продуженом боравку ради учитељица Бранка Дамљановић