Име и презиме Звање Школа
Милан Радовановић домар и ложач матична школа
Обрадинка Секулић помоћни радник матична школа
Радојка Миловановић помоћни радник матична школа
Јасна Супуровић помоћни радник матична школа
Радиша Спасојевић домар и ложач ИО Бачевци
Милица Николић помоћни радник ИО Бачевци
Зоран Јевтић помоћни радник ИО Бачевци
Милојко Милосављевић помоћни радник ИО Бачевци
Милутин Прокић помоћни радник ИО Пашина Раван
Светлан Прокић помоћни радник ИО Гвоздац
Милан Тадић помоћни радник ИО Оклетац
Милка Стаменић помоћни радник ИО Љештанско
Рада Милосављевић помоћни радник ИО Јасик