Вера Лукић представник запослених
Никола Томић представник запослених
Јована Арсеновић представник запослених
Бојан Јованчић представник локалне самоуправе
Светлан Тадић представник локалне самоуправе
Бранко Милутиновић представник локалне самоуправе
Јована Јовановић представник родитеља
Славица Илић представник родитеља
Горан Велкић представник родитеља
Сузана Радоичић Ученички парламент

Председник Школског одбора је Никола Томић.