ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Основна школа „Стеван Јоксимовић“ Рогачица уписује ученике првог разреда од 1. априла 2022. године.

У први разред основне школе уписују се сва деца која до почетка школске 2022/2023. године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. деца рођена од 1.3.2015. до 28.2.2016. године.

Приликом уписа детета не подносите ниједан документ у папирном облику јер се подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система прибављају по службеној дужности, електронским путем, осим ако је преглед обављен код приватног лекара.

Обавештавамо вас да у први разред можете да упишете ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, НЕПОСРЕДНИМ ДОЛАСКОМ У ШКОЛУ или ПУТЕМ ТЕЛЕФОНСКОГ ПОЗИВА ШКОЛИ.

Електронским путем дете можете уписати коришћењем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ или слањем захтева за упис детета у први разред на мејл адресу школе ossj_rogacica@mts.rs.

Уколико нисте у могућности да дете упишете електронским путем, или да дођете директно у школу, можете да се јавите на телефон секретара школе 064/278-18-07 сваког радног дана у периоду од 09 до 13 часова и на тај начин упишете дете у школу.

У складу са Одлуком о додели једнократне новчане помоћи породици ученика првог разреда основне школе у износу од 10.000,00 динара по ученику, коју је донела Скупштина општине Бајина Башта, потребно је да родитељ/законски старатељ, копију банковне картице са јасно видљивим бројем текућег рачуна и очитану/копију личне карте, достави учитељу припремног предшколског програма, како би прикупили потребну документацију и исту предали у Општину.

О терминима за тестирање и упису у ЈИСП (Јединствени информациони систем просвете) вићете благовремено обавештени.

ДОБРО ДОШЛИ, ДРАГИ ПРВАЦИ!