Разредна настава

Име и презиме Звање Разред Напомена
Милка Максимовић наставник разредне наставе 1. разред Рогачица  
Ивана Марјановић професор разредне наставе 2. разред Рогачица  
Зоран Јекић професор разредне наставе 3. разред Рогачица  
Весна Вукашиновић професор разредне наставе 4. разред Рогачица  
Јована Арсеновић професор разредне наставе 1. и 4. разред ИО Бачевци комбиновано одељење
Драгана Савовић професор разредне наставе 2. разред ИО Бачевци  
Слађана Милаковић наставник разредне наставе 3. разред ИО Бачевци  
Весна Раковић професор разредне наставе 2. 3. и 4. разред ИО Оклетац комбиновано одељење
       
Биљана Церовац професор разредне наставе 3. и 4. разред ИО Пашина Раван  
Јелена Стаменић мастер учитељ 4. разред ИО Зарожје  
Мирјана Тодоровић професор разредне наставе 1. и 4. разред ИО Гвоздац комбиновано одељење
Драгана Петковић професор разредне наставе 1. и 4. разред ИО Јасик комбиновано одељење
Биљана Ђокић професор разредне наставе 3. разред Љештанско  
       
Јелена Ракић мастер учитељ продужени боравак  
Драгана Марић професор разредне наставе једносменски рад Рогачица  
       
       

Предметна настава

Име и презиме Звање Предмет који предаје Напомена
Марина Максимовић математика
Владан Миливојевић професор разредне наставе математика
Марија Божић дипломирани инжењер организационих наука математика на породиљском одсуству
Александра Нешковић мастер професор српског језика и књижевности српски језик и књижевност одељенски старешина 5. разред Рогачица
Сања Савић мастер професор српског језика и књижевности српски језик и књижевност одељенски старешина 5. разред Бачевци
Андријана Биљић мастер професор српског језика и књижевности српски језик и књижевност на породиљском одсуству
Марина Негић српски језик и књижевност
Кристина Благојевић професор енглеског језика енглески језик одељенски старешина 6. разред (VI 1) Рогачица
Никола Томић професор енглеског језика енглески језик одељенски старешина 6. разред Бачевци
Тања Миловановић Ракоњац руски језик
Ирина Лукић руски језик
Дијана Андрић мастер професор руског и српског језика и књижевности руски језик на породиљском одсуству
Јелена Радовановић доктор методике физика
Бојана Радовановић професор разредне наставе физика, енглески језик
Часлав Николић наставник историје и географије историја, географија одељенски старешина 7. разред Бачевци
Владимир Јевтић професор историје историја
Марко Николић географија
Вера Лукић наставник биологије и хемије биологија, хемија одељенски старешина 8. разред Рогачица
Ана Обрадовић професор биологије биологија
Марија Максимовић професор географије географија
Ивана Нешковић мастер професор технике и технологије информатика и рачунарство, техника и технологија одељенски старешина 6. разред (VI 2) Рогачица
Дејан Нешковић мастер професор технике и технологије информатика и рачунарство, техника и технологија одељенски старешина 7. разред Рогачица
Милош Јовановић дипломирани музички педагог музичка култура
Владимир Илијашевић дипломирани музички умјетник музичка култура
Бојана Павловић ликовна култура
Милутин Чечарић професор физичког васпитања физичко и здравствено васпитање одељенски старешина 8. разред Бачевци
Александар Максимовић мастер професор физичког васпитања физичко и здравствено васпитање Column
Ненад Срећковић наставник верске наставе верска настава Column
Марко Цветојевић наставник верске наставе верска настава Column