Име и презиме Звање Школа
Биљана Обрадовић матична школа
Слађана Тадић дипломирани географ матична школа
Јелена Негић мастер учитељ матична школа
Драгана Гавриловић ИО Бачевци
Милица Јаковљевић дипломирани географ ИО Бачевци
Весна Лацковић професор разредне наставе ИО Бачевци