Јован Ковачевић 7. разред Рогачица
Марко Марјановић 7. разред Рогачица
Стефан Стефановић 7. разред Бачевци
Ивана Марјановић 7. разред Бачевци
Николина Павловић 8. разред Рогачица
Стефан Марјановић 8. разред Рогачица
Сузана Радоичић 8. разред Бачевци
Наташа Тодоровић 8. разред Бачевци

Координатор ученичког парламента је наставник физичког васпитања, Милутин Чечарић.